Αγγελική Τζαφέρα, Ο Πειραιάς στην Κατοχή και την Αντίστασηπλήρης τίτλος:

Αγγελική Τζαφέρα, Ο Πειραιάς στην Κατοχή και την Αντίσταση, διδακτορική διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα 2017

==

Περίληψη:

Στόχος αυτής της διδακτορικής έρευνας είναι η ανάλυση της περιόδου της Κατοχής στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας καθώς και η οργάνωση και η ανάπτυξη του αντιστασιακού κινήματος του ΕΑΜ στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται θέματα όπως ο αριθμός των θανόντων από πείνα και από άλλες κατοχικές αιτίες θανάτου, ο ναυτικός αποκλεισμός του Πειραιά, οι βομβαρδισμοί της πόλης, ο τρόπος οργάνωσης και εξάπλωσης του ΕΑΜ στις συνοικίες, οι δωσίλογοι καθώς και ο αγώνας του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ εναντίον των κατακτητών στις κρίσιμες στιγμές της απελευθέρωσης.

Abstract: 

The purpose of this study is to analyze the period of the Occupation in the biggest port of the country and the rise of the partisan movement - EAM(National Liberation Front) at the wider area of Piraeus. Other issues which are under discussion in this study are, the number of people who died due to hunger and due to other occupied reasons, the naval blockade of Piraeus, the bombardments of the town, the organizational methods and the spread of the EAM to the local districts, the collaborationists and the struggle of EAM and ELAS(Greek Popular Liberation Army) against the Axis Power at the crucial moments of liberation.

==
Βλ. την εργασία εδώ

James Horncastle, […] Macedonian Slavs in the Greek Civil War, 1946-49πλήρης τίτλος:

James Horncastle, Pawn that would be King: Macedonian Slavs in the Greek Civil War, 1946-49, διδακτορική διατριβή, Simon Fraser University, Burnaby Canada 2016

==

Abstract: 
The Macedonian Question has confounded academics, politicians and the people of the Balkans since the nineteenth century. While countries have resolved the territorial component of the Macedonian Question, the critical and confusing problem surrounding the ethnic and linguistic identity of the people of the region continues to be the source of international debate. Part of the reason for this confusion is because the history of the Macedonian Question is shrouded in nationalist polemics. The role of the Macedonian Slavs involvement in the Greek Civil War is particularly contentious and embedded in nationalist polemics, which has impacted academic inquiry. This dissertation argues that the preponderance of Macedonian Slavs within the communist forces during the Greek Civil War influenced the actions of all the major actors involved, and has been a significant factor in shaping the modern Macedonian national identity. Equally important was that the Macedonian people’s cognizance of their contribution to the conflict initially allowed them to pursue political and social objectives that would have been impossible under conventional circumstances. Ultimately, regional and international politics prevented the most idealist sections of the Macedonian Slavs from achieving their goal of an independent Macedonian state. Those elements that followed the Yugoslav vision, which developments in the Greek Civil War helped facilitate, however, did achieve the goal of an independent Macedonian political entity. This dissertation demonstrates that one cannot gain a comprehensive understanding of the Greek Civil War without examining the role of the Macedonian Slavs and Macedonian Question in the conflict.

==
Βλ. την εργασία εδώ

Simeon Spero Zachary Paravantes, […] British foreign policy in Greece and the declaration of the Truman doctrine: October 1944 to March 1947πλήρης τίτλος:

Simeon Spero Zachary Paravantes, “The art of manipulation”: British foreign policy in Greece and the declaration of the Truman doctrine: October 1944 to March 1947, διδακτορική διατριβή, Simon Fraser University, Burnaby Canada 2009

==

Abstract: 
From 1940 to 1945, Churchill's foreign policy in South-Eastern Europe was geared towards maintaining Greece in the British sphere of influence. Even after the election of a Labour government in the summer of 1945, for the next year and a half the Albion's policy focussed on the preservation of British influence in the tip of the Balkan Peninsula. However, in what appeared to be a major reversal of policy in February of 1947, the British informed the United States that they could do no more in Greece, and in so doing manipulated the Americans into assuming support for their interests through the declaration and implementation of the Truman doctrine. This Thesis offers a new interpretation of Britain's role in the origins of the Cold War through its invovement in Greece, and the role that it played in the American's assuption support for British strategic interests.

==
Βλ. την εργασία εδώ

Κούλα Φαφούτη - Μιχάλης Ποντίκης, Ο μητροπολίτης Παντελεήμων Φωστίνης και η Κύμη. Κατοχή 1941-1943


Ο Παντελεήμων Φωστίνης υπήρξε μία αμφιλεγόμενη ισχυρή προσωπικότητα με μεγάλο "κοινό" , αλλά και πολλούς πολέμιους. Έζησε και "διακόνησε " την Εκκλησία της Κύμης (Ευβοίας) την εικοσαετία 1923-1943, ενώ το αποκορύφωμα  της δράσης του σημειώθηκε στη διάρκεια της Κατοχής. 

Γιούλη Κόκκορη,
Δημοσιογράφος-Ερευνήτρια